Felanmälan

Vöfab har en rutin för anmälan av fel i lokalerna, som det är viktigt att du som hyresgäst följer.

En man skriver på en laptop och har ett block med en penna och en telefon vid sidan om.

Våra fastighetsskötare och tekniker är flexibla och om någon är frånvarande vikarierar de för varandra. Därför ska du anmäla fel som inte är akuta här på webben. Vi får då bättre kontroll över vad som ska åtgärdas, och kan organisera arbetet.

Följande gäller:

Fel som inte är akuta ska du anmäla här på webbplatsen. Vi åtgärdar felet så fort vi kan.

Vid akuta fel under kontorstid ringer du fastighetsskötaren/teknikern som sköter din lokal. Kontakta Vöfabs reception telefon 0470-418 00, om du inte får kontakt med hen.

Vid akuta fel efter kontorstid ring Vöfabs jour tel. 0470-247 73, 0470-299 67.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019