Till innehållet

Felanmälan

Vöfab har en rutin för anmälan av fel som uppstår i lokalerna. Det är viktigt att du som är hyresgäst följer rutinen.

En man skriver på en laptop och har ett block, en penna och en telefon vid sidan om. Foto.

Vi vill att du gör din felanmälan via webben.

Våra fastighetsskötare och tekniker är flexibla och om någon är frånvarande vikarierar de för varandra. Därför ska du anmäla fel som inte är akuta här på webben. Vi får då bättre kontroll över vad som ska åtgärdas, och kan organisera arbetet.

Följande gäller

Fel som inte är akuta ska du anmäla här på webbplatsen. Vi åtgärdar felet så fort vi kan.

Vid akuta fel under kontorstid ringer du fastighetsskötaren/teknikern som sköter din lokal. Kontakta Vöfabs reception telefon 0470-418 00, om du inte får kontakt med hen.

Vid akuta fel efter kontorstid ring Vöfabs beredskap tel. 0470-247 73, 0470-299 67.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021