Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om våra större byggen så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolan

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt: 

  • BG. Vi river det gamla trapphuset och bygger ny utrymningstrappa. Arbetet pågår under sommaren. Ansvarig: Per Hammarstedt.
  • Värendsvallen. Renovering av två omklädningsrum. Klart i november. Ansvarig: Henrik Jonsson.
  •  
  • Brände udde förskola. Vi byter skärmtak och golv på vindskyddet. Klart efter sommaren. Ansvarig: Ida Karlsson.
  • Katedralskolan. Vi sätter upp nya paviljonger samtidigt som vi river de gamla paviljongerna som nu finns på västra sidan. Klart under oktober månad. Ansvarig: Daniel Friberg.
  • Björkens förskola. Vi har startat renovering av avdelning Gredelinan. Klart i november. Ansvarig: Henrik Jonsson
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018