Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om våra större byggen så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolan

Kungsmadskolans entréhall

Aktuellt:

  • Snö- och halkbekämpning: Våra fastighetsskötare och tekniker ansvarar för snöröjning och halkbekämpning till och vid entréer, så att det är framkomligt och säkert. När det faller mycket snö på en gång och vid halka hinner vi inte vara på alla ställen samtidigt. Vi har en turordningslista där vi i prioriterar förskolor och fastigheter där personer med nedsatt funktionsförmåga är hyresgäster. Vi jobbar på så fort vi kan.
  • Bokelunds förskola. Från och med september 2017 bygger vi om förskolan. Arbetet ska vara klart till den 1 juni 2018. Ansvarig: Krister Nilsson.
  • Björkens förskola. Ombyggnad av kök med start i januari. Klart i mars. Ansvarig: Henrik Jonsson 
  • BG. Vi river det gamla trapphuset och bygger nytt. Vi bygger också ett nytt miljöhus. Arbetet pågår under hösten 2017 till våren 2018. Ansvarig: Anders Cederholm.
  • Norregårdskolan. Idrottssalen får nytt papptak. Arbetet startar hösten 2017 och det blir klart i februari månad 2018. Ansvarig: Henrik Jonsson.
  • Tipshallen. Vi lägger nytt papptak på norra delen. Klart i mars. Ansvarig: Henrik Jonsson.
  • Bäckaslövskolan. Vi renoverar fönstren på gymnastiksalen under vintern och våren. Ansvarig: Anders Cederholm. 
  • Katedralskolan. Vi sätter upp nya paviljonger samtidigt som vi river de gamla paviljongerna som nu finns på västra sidan. Klart efter sommaren till höstterminens start. Ansvarig: Daniel Friberg.
  • Bäckaslövskolan. Under sommaren målar vi om gröna huset (expeditions- och matsalsbyggnaden) utvändigt. Ansvarig: Per Hammarstedt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018