Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om Vöfabs större byggen, så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans entréhall och några personer går genom hallen. Foto: Erik Wik

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt: 

  • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under 2020.
  • Lillestadskolan. Vi börjar bygga en ny idrottshall under våren 2020, och planen är att den står klar sommaren 2021. Ansvarig: Katarina Svensson.
  • Sigfridshemmets förskola. Vi startar en mindre ombyggnad samt renovering av mottagningsköket i januari. Beräknas bli klart i mars. Ansvarig: Henrik Jonsson.
  • Furutåskolan. Efter årskriftet byter vi ut en rutschkana på lekplatsen. Ansvarig: Ida Karlsson.
  • Palettens förskola. Renovering av en avdelning startar i januari, och beräknas vara klar i mars. Ansvarig: Henrik Jonsson.
  • Östra Lugnets skola. Vi målar om invändigt i flygel 3 och 4 i början av 2020. Ansvarig: Ida Karlsson.
  • Elin Wägerskolan. Vi renoverar plåtyttertak och fasader på Storgatan 50. Arbetet påbörjas i februari 2020 och beräknas bli klart under hösten. Ansvarig: Henrik Jonsson.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2020