Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om Vöfabs större byggen, så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans entréhall och några personer går genom hallen. Foto: Erik Wik

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt: 

 • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under året. Ansvarig: Anders Cederholm.
 • Lillestadskolan.
  - I februari påbörjas invändig renovering av hus 04 och 05. Gäller ytskikt samt armaturer. Klart i april. Ansvarig : Ida Karlsson.
  - Vi gör en förstudie att riva den gamla idrottssalen och bygga en ny. Planen är att börja projektera under våren. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Förskolan Kometen. Under vintern/våren pågår markarbeten för att återställa efter att vi tagit bort en paviljong. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Smålands Museum:
  - Arbeten med ny utrymningsväg samt anpassning av brandskyddet påbörjas under våren.
  - Vi byter armaturer i Museiparken för en bättre allmänbelysning. Arbetet påbörjas under våren.
  Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Idrottshuset. I mars månad börjar vi bygga till för en ny klätterhall och beräknas vara klara i december. Ansvarig: Daniel Friberg.
 • Hovshagaskolan. Vi ska byta takpannor på en klassrumsbyggnad. Arbetet startar vecka 13 och beräknas vara klart vecka 19. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Gustavslunds förskola. Under våren monterar vi dit en modul som ska innehålla en köksdel. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Björkens förskola. I april och maj renoverar vi avdelning Gulan. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Gustavslundskolan. Vi installerar en ny ventilationsanläggning som är dimensionerad efter elevantalet i dagens klassrum. Arbetet är planerat att utföras under sommarlovet. Ansvarig: Mats Andersson.
 • Bävervägen 10. Vi ska bygga om ventilationen i verkstadsdelen under sommarlovet. Ansvarig: Mats Andersson.
 • Förskolan Ryttargården. Under sommaren och hösten rustar vi upp utemiljön. Ansvarig: Katarina Svensson.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2019