Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om Vöfabs större byggen, så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans entréhall och några personer går genom hallen. Foto: Erik Wik

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt: 

  • Kungsmadskolan. I septmeber månad byter vi fönster i gymnastikhallen.
  • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under året. Ansvarig: Peter Johnsson.
  • Förskolan Grimman. Under vecka 47 börjar vi renovera köket. Arbetet tarcirka 3 veckor. Ansvarig: Ida Karlsson.
  • Lillestadskolan. Vi har gjort en förstudie för att riva den gamla idrottssalen och bygga en ny. Vi projekterar under hösten, och planen är att vi börjar bygga under våren 2020. Ansvarig: Katarina Svensson.
  • Förskolorna Skeppet, Grimman och Fagrabäck. Under hösten byter vi ut en del av lekredskapen. Ansvarig: Ida Karlsson.
  • Idrottshuset. I mars månad börjar vi bygga till för en ny klätterhall. Vi beräknar att arbetet ska vara klart i december. Ansvarig: Daniel Friberg.
  • Östregårds förskola. Vi renoverar och bygger om samt rustar upp utemiljön under hösten. Ansvarig: Ida Karlsson.
  • Elin Wägerskolan. Vi renoverar plåtyttertak och fasader på Storgatan 50. Arbetet påbörjas i februari 2020 och beräknas bli klart under hösten. Ansvarig: Henrik Jonsson.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2019