Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om våra större byggen så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolan

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt:

 • Växjö Teater. Renovering av fönstren. Klart under sommaren. Ansvarig: Daniel Friberg. 
 • BG. Vi river det gamla trapphuset och bygger ny utrymningstrappa. Arbetet pågår under sommaren. Ansvarig: Per Hammarstedt.
  Teknikum. Under vecka 26-28 reparerar vi vatten- och avloppsrören i hela skolan. OBS! Under den tiden är det inte tillåtet att spola eller tappa upp vatten. Ansvarig: Daniel Friberg.
 • Furutåskolan, fritidsavdelningen Lyan. Renovering av ytskikt under våren/sommaren. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Tipshallen. Vi lägger nytt papptak på norra delen. Klart i september. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Linnéparkens förskola. Takbyte under sommaren. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Bäckaslövskolan.
  - Vi renoverar fönstren på gymnastiksalen under sommaren. Ansvarig: Anders Cederholm. 
  - Under sommaren målar vi om gröna huset (expeditions- och matsalsbyggnaden) utvändigt. Ansvarig: Per Hammarstedt.
 • Brände udde förskola. Vi byter skärmtak och golv på vindskyddet. Klart efter sommaren. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Katedralskolan. Vi sätter upp nya paviljonger samtidigt som vi river de gamla paviljongerna som nu finns på västra sidan. Klart efter sommaren till höstterminens start. Ansvarig: Daniel Friberg.
 • Östra Lugnets skola. Vi rustar upp utemiljön under sommaren. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Värendsvallen. Renovering av två omklädningsrum bakom huvudläktaren. Klart i oktober. Ansvarig: Henrik Jonsson.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018