Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om Vöfabs större byggen, så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans entréhall och några personer går genom hallen. Foto: Erik Wik

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt: 

 • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under året. Ansvarig: Anders Cederholm.
 • Lillestadskolan. Vi gör en förstudie att riva den gamla idrottssalen och bygga en ny. Planen är att börja projektera under året. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Smålands Museum:
  - Arbeten med ny utrymningsväg samt anpassning av brandskyddet påbörjas under våren.
  - Vi byter armaturer i Museiparken för en bättre allmänbelysning. Arbetet påbörjas under våren.
  Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Idrottshuset. I mars månad börjar vi bygga till för en ny klätterhall. Vi beräknar att arbetet ska vara klart i december. Ansvarig: Daniel Friberg.
 • Gustavslundskolan.
  - Vi installerar en ny ventilationsanläggning som är dimensionerad efter elevantalet i dagens klassrum. Arbetet är planerat att utföras under sommarlovet. Ansvarig: Mats Andersson.
  - Under sommaren sätter vi upp en paviljong med fyra klassrum. Ansvarig: Katarina Svensson.
  - Vi ska bygga om och renovera kök, diskrum och matsal. Arbetena startar 10 juni och beräknas vara klara i slutet av augusti. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Ljungfälleskolan. Under sommaren börjar vi sätta upp en paviljong med åtta klassrum. Klart under hösten. Ansvarig: Katarina Svensson. 
 • Växjö tipshall. Under sommaren kommer vi att byta ut belysningen. Ansvarig: Bruno Birgersson.
 • Bävervägen 10. Vi ska bygga om ventilationen i verkstadsdelen under sommarlovet. Ansvarig: Mats Andersson.
 • Biskopshagens förskola. Under sommaren rustar vi upp utemiljön. Ansvarig: Larry Nilsson
 • Elin Wägerskolan. Vi renoverar plåtyttertak och fasader på Storgatan 50. Arbetet påbörjas i maj 2019 och beräknas bli klart i oktober 2020. Ansvarig: Krister Nilsson.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019