Händer i fastigheterna

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om våra större byggen så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans entréhall och några personer går genom hallen. Foto: Erik Wik

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt: 

  • BG. Vi river det gamla trapphuset och bygger ny utrymningstrappa. Arbetet pågår under hösten. Ansvarig: Per Hammarstedt.
  • Värendsvallen. Renovering av två omklädningsrum. Klart i november. Ansvarig: Henrik Jonsson.
  • Kungsmadskolan. Under hösten målar vi om korridoren i teoribyggnaden på plan 3. Ansvarig: Anders Cederholm.
  • Bäckaslövskolan. Under hösten målar vi om trapphuset i huvudbyggnaden. Ansvarig: Anders Cederholm.
  • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under hösten. Ansvarig: Anders Cerderholm.
  • Katedralskolan. Vi sätter upp nya paviljonger samtidigt som vi river de gamla paviljongerna som nu finns på västra sidan. Klart under oktober månad. Ansvarig: Daniel Friberg.
  • Björkens förskola. Vi har startat renovering av avdelning Gredelinan. Klart i november. Ansvarig: Henrik Jonsson
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018