Till innehållet

Händer i Vöfabs fastigheter

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om Vöfabs större byggen, så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans stora entréhall med stolar och bord samt några personer som går genom hallen. Foto: Erik Wik.

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt 

 • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under 2020.
 • Lillestadskolan. Vi börjar bygga en ny idrottshall under våren 2020, och planen är att den står klar sommaren 2021. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Gullvivans förskola. Den 31 augusti startade vi upp en upprustning av utemiljön. Arbetena beräknas vara klara i november. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Välluddens Montessoriförskola. I höst byter vi golv i delar av förskolan. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Smålands Museum. I september målar vi de träfasader som återstår. Vi kommer även byta ett trägolv vid glasutställningen. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Kulturarvcentrum. Planen är att vi innan jul byter fönster i den gamla kontorsdelen. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Ljungfälleskolan. Efter höstlovet bygger vi ett förråd. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Lillestad förskola och Grimmans förskola. Under hösten kommer vi att sätta upp nya solskydd. Ansvarig: Ida Karlsson.
 • Hamplyckan/Sofieberg. Byte av fönster i källaren under hösten. Ansvarig: Ida Karlsson. 
 • Fagrabäcks förskola. Byte av golv i delar av förskolan sker under hösten. Ansvarig: Ida Karlsson. 
 • Elin Wägerskolan. Vi renoverar plåtyttertak och fasader på Storgatan 50. Arbetet påbörjas i februari 2020 och beräknas bli klart under 2021. Ansvarig: Henrik Jonsson.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2020