Till innehållet

Händer i Vöfabs fastigheter

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Under rubriken Vi bygger finner du information om de större projekten som är på gång.

Kungsmadskolans stora entréhall med stolar och bord samt några personer som går genom hallen. Foto: Erik Wik.

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt 

Willhelmshill

Vi håller på att tillgänglighetsanpassa invändigt och utvändigt samt översyn av brandskyddet för att klara verksamheten för ett sommarkollo med start senvåren 2022. Projektledare är Per Salomonsson.

Ny Furutåskola

Vi planerar att bygga en ny tre-parallellig Furutåskola då befintlig skola inte bedöms vara aktuell för att renoveras och byggas till.

Evedal

Vi ska starta projektering för ny byggnad för omklädningsrum med mera på Evedal. Rivning av befintlig byggnad planeras hösten 2022 och ny byggnad planeras stå klar till sommaren 2023.

Hagavikskolan

Hagavikskolan kommer att bli en 7–9 skola för cirka 630 elever. Höstterminen 2024 kommer Hagavikskolan att stå färdig för att ta emot elever. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022