Händer i Vöfabs fastigheter

Vi informerar här om vilka underhållsarbeten och ombyggnader som är aktuella samt nyheter som gäller servicen på våra fastigheter. Vill du veta mer om Vöfabs större byggen, så finns det beskrivet under fliken Vi bygger.

Kungsmadskolans stora entréhall med stolar och bord samt några personer som går genom hallen. Foto: Erik Wik.

Kungsmadskolans entréhall. Foto: Erik Wik

Aktuellt 

 • Ringsberg. Vi målar trapphuset i huvudbyggnaden under 2020.
 • Lillestadskolan. Vi börjar bygga en ny idrottshall under våren 2020, och planen är att den står klar sommaren 2021. Ansvarig: Katarina Svensson.
 • Förskolan Björken. I april månad påbörjade vi en invändig renovering av avdelning Grönan. Beräknas bli klart i juni. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Elin Wägerskolan. Vi renoverar plåtyttertak och fasader på Storgatan 50. Arbetet påbörjas i februari 2020 och beräknas bli klart under 2021. Ansvarig: Henrik Jonsson.
 • Växjö Tipshall. Vi monterar nytt undertak i A-hallen (stora hallen). Nu monteras andra halvan, första halvan monterades 2019. Arbetet pågår vecka 22-27. Ansvarig: Henrik Jonsson.

Planerat underhållsjobb under sommaren 2020

 • Utvändig målning på:
  Östra lugnets skola: förråd och entréerna till omklädningsrummen.
  Smålands Museum: Träpanel på garaget mot söder och sista delen av hus 03 mot norr (in mot parken).
 • Östregårdskolan. Lite golvbyte i hus 03-04. Under sommaren drar också ett stort ventilationsprojekt igång i hus 01.
 • Östregårds förskola. Plantering av träd för att ersätta de träd som vi var tvungna att ta ner förra året.
 • Östra Lugnets skola. Små arbeten i utemiljön, exempelvis buskage som skall bort och en stödmur som skall till.
 • Sofiebergs resursskola. Utbyte av resten av trästaketet till gunnebostängsel.
 • Ljungfälleskolan. Byte av staket.
 • Kungsmadskolans lokaler på Bävervägen. Byte och renovering av verkstadsgolv.
 • Bäckaslövskolan. Ny konstgräsplan.
 • Kungsmadskolan. Lite golvbyte och målning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020