Körning på skolgårdar

Hela skolgården är barnens "arbetsplats" och ansvarig rektor/förskolechef har enligt arbetsmiljölagen ansvar för skyddsfrågor inom hela skol- eller förskolområdet.

Centrumskolans entré med en uteleksak i fokus

Centrumskolan var tidigare en högstadieskola men byggdes om 2013 till en 1-6-skola

Bommar vid skolgårdens infart ska vara stängda och låsta för att förhindra olyckor på dagen och inbrott på natten. Transporter över skolgården får endast ske om:

  • Fordonet har låg hastighet – gånghastighet!
  • Varor ska levereras.
  • Någon går vid sidan om och bevakar när det är större transportfordon och vid backning.

Fordon ska parkeras på skolans parkeringsplatser eller tillfälliga platser som Vöfab har anvisat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019