Till innehållet

Körning på Vöfabs skolgårdar

Hela skolgården är barnens "arbetsplats" och rektorn/förskolechefen har enligt arbetsmiljölagen ansvar för skyddsfrågor inom hela skol- eller förskolområdet.

Centrumskolans röda entré med intilliggande delar och med en stor uteleksak i förgrunden. Foto.

Centrumskolan är en av Vöfabs 1-6-skolor.

Bommar vid skolgårdens infart ska vara stängda och låsta för att förhindra olyckor på dagen och inbrott på natten. Transporter över skolgården får endast ske om:

  • Fordonet har låg hastighet – gånghastighet!
  • Varor ska levereras.
  • Någon går vid sidan om och bevakar när det är större transportfordon och vid backning.

Fordon ska parkeras på skolans/förskolans parkeringsplatser eller tillfälliga platser som Vöfab har anvisat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021