Till innehållet

Lekplatser

Vöfab ansvarar inte bara för byggnaderna utan även för utemiljön och all fast monterad utrustning, därmed all den fasta lekutrustningen. Ingen lös lekplatsutrustning får förekomma.

Översiktsbild på hela förskolan Saga med en lekplats med flera uteleksaker. Foto: Skymap.

Lekplatsen på förskolan Saga. Foto: Skymap

Enligt EU:s lekplatsstandard får Vöfab som markägare endast ha föremål som är godkända på sin mark. Verksamheten får heller inte placera ut föremål som till exempel SJ-pallar, kabeltrummor och däck. Anledningen är att de inte uppfyller miljökrav, och inte heller försäkringskraven.

Tillsyn och funktionsbesiktning av lekplatserna sker flera gånger om året, och en årlig säkerhetsbesiktning utförs av en certifierad besiktningsman med en efterföljande juridisk dokumentation.

Har du några synpunkter eller upptäcker något fel på vår lekplatsutrustning, så är du välkommen med en felanmälan till oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2021