Lekplatser

Vöfab ansvarar inte enbart för byggnaderna utan även för all fast monterad utrustning i utemiljön, därmed all den fasta lekutrustningen. Ingen lös lekplatsutrustning får förekomma.

Översiktbild på lekplatsen på förskolan Saga. Foto: Skymap

Lekplatsen på förskolan Saga. Foto: Skymap

Enligt EU:s lekplatsstandard får vi som markägare endast ha föremål som är godkända på vår mark. Verksamheten får heller inte placera ut föremål som till exempel SJ-pallar, kabeltrummor och däck. Anledningen är att de inte uppfyller varken säkerhetskrav eller miljökrav och inte heller försäkringskraven.

Tillsyn och funktionsbesiktning av lekplatserna sker flera gånger om året, och en årlig säkerhetsbesiktning utförs av en certifierad besiktningsman med en efterföljande juridisk dokumentation.

Har du några synpunkter eller upptäcker något fel på vår lekplatsutrustning, så är du välkommen med en felanmälan till oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018