Underhåll

Vöfabs hyresgäster är till största delen Växjö kommuns förvaltningar. I de hyrorna ingår 120 kr/kvadratmeter och år, som ska gå till underhåll av fastigheten. Undantag är simhallen som har 125 kr/kvadratmeter och år. För våra externa hyresgäster varierar summan beroende på hur avtalet ser ut. Denna underhållspeng är årsvis och går inte föra över till nästa år ifall arbetet inte blir gjort. Vi budgeterar även en liten summa för akut underhåll.

Norrtullskolan med en gång fram till entrén.

Vi har renoverat fasaden på Norrtullskolans huvudbyggnad.

Vöfab börjar arbetet under hösten med att göra en underhållsbudget inför nästa år.

Gången ser ut så här:

  1. Vår projektgrupp och fastighetsservice tittar tillsammans på underhållsbehovet och planerar underhållet på fastigheterna.
    - Behovet av underhåll prioriteras inom fastigheten.
    - Inom planen för respektive förvaltning kan pengarna flyttas mellan fastigheterna beroende på behovet av underhåll.
  2. Vi presenterar och diskuterar ett förslag på underhållsplan för respektive förvaltningsledning.
  3. Förvaltningsledningen godkänner underhållsplanen efter eventuella justeringar. I samband med större underhåll blir det ibland också en investering som förvaltningen får betala för. Kostnaden läggs på hyran.
  4. Vår projektgrupp eller fastighetsservice beställer jobben. Vid oförutsedda behov måste vi ibland prioritera om underhållet och kan då inte följa planen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019