Hållbarhet

Vi har infört en uppförandekod som ersätter några av våra tidigare policyer, bland annat miljöpolicyn. Vöfab ska bidra till att stärka Växjö som en växande stad och vi projekterar, bygger, renoverar samt driver och förvaltar fastigheter hållbart. Genom att vi arbetar med erkända standarder för hållbara byggnader skapar vi en god inomhusmiljö, energieffektiva fastigheter och gör kemikaliesmarta materialval. Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna bedriva en hållbar verksamhet i våra fastigheter. Längre ner på sidan under Relaterade dokument hittar du vår Års- och hållbarhetsredovisning. Där har vi beskrivit hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020