Hållbarhet

Vi har infört en uppförandekod som ersätter några av våra tidigare policyer, bland annat miljöpolicyn. För hållbarhet gäller att Vöfab ska bidra till att stärka Växjö som Europas grönaste stad. På Vöfab projekterar, bygger, renoverar samt driver och förvaltar vi fastigheter hållbart. Genom att vi arbetar med erkända standarder för hållbara byggnader skapar vi en god inomhusmiljö, energieffektiva fastigheter och gör kemikaliesmarta materialval. Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna bedriva en hållbar verksamhet i våra fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2018