Hållbarhet

Vi har infört en uppförandekod som ersätter några av våra tidigare policyer, bland annat miljöpolicyn. Vöfab ska bidra till att stärka Växjö som Europas grönaste stad och vi projekterar, bygger, renoverar samt driver och förvaltar fastigheter hållbart. Genom att vi arbetar med erkända standarder för hållbara byggnader skapar vi en god inomhusmiljö, energieffektiva fastigheter och gör kemikaliesmarta materialval. Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna bedriva en hållbar verksamhet i våra fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2019