Avfall och återvinning

Vid Vöfabs fastigheter har brukaren möjlighet att källsortera i fraktionerna: matavfall, hushållsavfall, papper, kartong/wellpapp, glas, metall och plast. Det finns även batteriholkar.

Flera stora gröna behållare i ett miljörum

Matavfallskvarnar

På Vöfabs fastigheter sorteras matavfallet. För att förbättra hanteringen av matavfallet och använda den som en resurs installerade vi 2002 den första stora avfallskvarnen i Växjö, på gymnasieskolan Teknikum. Vi har sedan fortsatt att installera kvarnar och idag finns det matavfallskvarnar i de flesta av våra skolkök.

Matresterna hämtas med slambil och transporteras till Sundets avloppsreningsverk. Där rötas avfallet och blir biogas. I Vöfabs fordonspark finns i dagsläget flera bilar som drivs med biogas, och därmed är cirkeln sluten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2019
Hållbarhet