Till innehållet

Avfall och återvinning

Vid Vöfabs fastigheter har brukaren möjlighet att källsortera i fraktionerna: matavfall, hushållsavfall, papper, kartong/wellpapp, glas, metall och plast. Det finns även batteriholkar.

Flera stora gröna behållare i ett miljörum. Foto.

Vöfab erbjuder flera fraktioner för sortering av avfall.

Matavfallskvarnar

På Vöfabs fastigheter sorteras matavfallet. För att förbättra hanteringen av matavfallet och använda den som en resurs installerade vi 2002 den första stora avfallskvarnen i Växjö, på gymnasieskolan Teknikum. Vi har sedan fortsatt att installera kvarnar och idag finns det matavfallskvarnar i de flesta av våra skolkök.

Matresterna hämtas med slambil och transporteras till Sundets avloppsreningsverk. Där rötas avfallet och blir biogas. I Vöfabs fordonspark finns flera bilar som drivs med biogas, och därmed är cirkeln sluten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020