Avfall och återvinning

Vid våra fastigheter har brukaren möjlighet att källsortera i fraktionerna; hushållsavfall, papper, kartong/wellpapp, glas, metall och plast. Det finns även batteriholkar.

Flera stora gröna behållare i ett miljörum

Matavfallskvarnar

Växjö kommun har separat insamling av matavfall och vi har därför infört sortering vid våra fastigheter. För att förbättra hanteringen av matavfallet och använda den som en resurs installerade vi 2002, den första stora avfallskvarnen i Växjö, på gymnasieskolan Teknikum. Vi har fortsatt att installera kvarnar och idag har vi matavfallskvarnar i de flesta av våra skolkök.

Matresterna hämtas med slambil och transporteras till Sundets avloppsreningsverk. Där rötas avfallet och blev biogas. I vår fordonspark har vi i dagsläget flera bilar som drivs med biogas, och därmed är cirkeln sluten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2018
Hållbarhet