Energioptimering på Norregårdskolan

Ombyggnaden av Norregårdskolan som blev klar i juni 2013 har gjort att energiförbrukningen på skolan har minskat betydligt.

Norregårdskolans fasad med namnet på skolan

Anledningen till ombyggnationen var bland annat att köket var i behov av en upprustning och att det saknades återvinning på ventilationen. Samtidigt blev den en anpassning till skolans sätt att arbeta idag.

Ombyggnaden för energioptimering omfattade skolans yttre skal som tätning av ytterväggar, tilläggsisolering samt nya 3-glasfönster. Här ingick även nya tekniska system som värme, ventilation och styr. Vi installerade också solceller med en effekt på 30 kW som tillgodogörs byggnaden. Målet med projektet var att minska energiförbrukningen på 180 kWh/m2, år till mindre än hälften, som mål sattes 80 kWh/m2, år.

Vi har gjort mätningar av energianvändningen efter ombyggnationen och det visade sig att energiförbrukningen sjunkit från 180 till 54 kWh/kvadratmeter och år, gradddagskorrigerat. Det är 26 kWh/kvadratmeter och år lägre än uppsatt mål. Vi tror att arbetet med att täta ytterväggskonstruktionen bidrar mycket till detta resultat, men även att vi skapade nya utrymmen för ventilationsaggregat och kanaler på taket. 

En ombyggnad till

Vid första omgången byggde vi om köket, expeditionen, personalutrymmen, biblioteket, fritidsgården samt  klass- och grupprum. Under hösten 2018 blev vi klara med ytterligare en ombyggnad. Tidigare centralförrådets lokaler blev slöjdsalar och klassrum för 75 elever. Vi byggde sedan om de gamla slöjdsalarna till klassrum och anpassade matsalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019