Till innehållet

Energiarbete

Vi arbetar gediget för att minimera och effektivisera fastigheternas energianvändning. Vårt mål är att vi ska minska den totala energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter med minst 20 procent mellan 2010 och 2020. Detta gör vi bland annat genom att optimera ventilation, tilläggsisolera och byta fönster.

En glödlampa och en elkontakt. Foto.

Vi har modern LED-belysning i de flesta av våra fastigheter.

Ibland gör vi större ombyggnader för att energioptimera. Det har vid våra utvärderingar visat sig spara mycket energi.

Vi jobbar också med att göra våra brukare medvetna och med att de själva aktivt ska arbeta för att minska sin användning.

Cirka 98 procent av fastigheternas ytor värms upp med fjärrvärme, för de övriga 2 procenten finns idag inte möjlighet att konvertera till fjärrvärme utan de värms upp med direktverkande el.

Samtliga våra fastigheter är energideklarerade.

Vöfab bygger lågenergihus

Östra Lugnet skola som byggdes 2008/2009 är Vöfabs första byggnad som är byggd som ett lågenergihus. 2011 byggde vi ytterligare två lågenergihus, förskolan Kometen och Araby Park Arena.

Vid nybyggnation bygger vi nu enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. Tre fastigheter har certifierats enligt miljöbyggnad, Vikaholms förskola och Torparskolan nivå SILVER och Pär Lagerkvistskolan nivå GULD.

Föreningen Goda hus

Vöfab är medlem i Goda Hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost.länk till annan webbplats

Har du frågor kring vårt energiarbete kontakta

Bruno Birgersson
tel 0470-411 32
E-post: bruno.birgersson@vofab.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2020