Till innehållet

Solcellsanläggningar

Vöfab använder solens energi för elproduktion genom att installera solcellsanläggningar på flera fastigheter. Elva anläggningar är nu igång. Sedan 1998 har vi även en anläggning med solfångare på Växjö simhall.

Två solcellspaneler, som solen skiner på med en blå himmel och moln i bakgrunden. Foto.

Vöfab har installerat solceller på flera av sina fastigheter.

Solcellsanläggningar finns på följande fastigheter

 • Anläggningen på Kungsmadskolan som installerades 2008 var då en av Sveriges största. Solcellerna beräknas generera 110 000 kWh elenergi per år, vilket motsvarar en årlig besparing på 110 ton koldioxid.
 • Östra Lugnets skola installerades i början av 2010 en mindre solcellsanläggning. Den beräknas producera 12 500 kWh per år, vilket motsvarar en besparing på 12,5 ton koldioxid per år.
 • I juni 2010 tog vi ytterligare en anläggning i drift. Denna gång på Centrumskolan med en årsproduktion på cirka 13 000 kWh.
 • I samband med ombyggnaden av Norregårdskolan installerade vi solceller hösten 2013. Beräknad årsproduktion är 29 300 kWh.
 • Vi köpte fastigheten Teleborgs Centrum skola av Växjöhem våren 2013 och även där finns en solcellsanläggning. Årsproduktionen beräknas till 58 500 kWh.
 • I september månad 2014 installerade vi ytterligare två solcellsanläggningar. En på Kulturarvcentrum med en beräknad årsproduktion på 21 400 kWh och den andra på Vikaholms förskola. Årsproduktionen där beräknas till 28 500 kWh.
 • Sommaren 2016 installerade vi en solcellsanläggning på Teknikum. Den beräknas producera 58 000 kWh per år.
 • I samband med bygget av Pär Lagerkvistskolan installerade vi hösten 2016 en solcellsanläggning. Den beräknas producera 105 000 kWh.
 • Sommaren 2019 installerade vi en anläggning på förskolan Saga. Årsproduktionen beräknas bli 34 000 kWh. Under hösten fick även Torparskolan en solcellsanläggning i samband med tillbyggnationen där. Årsproduktionen beräknas till 48 600 kWh.
 • Under 2020 har vi installerat en solcellsanläggning på Växjö station och kommunhus. Den tas i drift när huset står klart under 2021. Årsproduktionen beräknas till 90 000 kWh.
 • Växjö Simhall finns sen 1998 solfångare som genomsnittligen producerar 57 900 kWh/år.

Följ produktionen i realtid, totalt på våra anläggningar och även på varje enskild anläggning.länk till annan webbplats Under varje fastighets namn, fliken Dashboard, kan du också se vilka miljövinster produktionen ger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020