Till innehållet

Förskolan Saga

Vi har byggt en ny förskola i Bäckaslövområdet på söder i Växjö. Förskolan har fått namnet Saga.

Översiktsbild av förskolan Saga. En vit byggnad med tillhörande lekplats och bebyggelse i bakgrunden (Växjö stad). Foto: Skymap.

Förskolan Saga från baksidan. Foto: Skymap

Vi började bygga i augusti 2016 och förskolan blev klar i november 2017. Förskolan är i två våningsplan och inrymmer tio avdelningar med plats för 160 barn. Den har ett tillagningskök, som även kan förse andra förskolor med mat.

Vi har byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå Silver, och i september 2017 blev det klart att förskolan blivit certifierad enligt den nivån. Enligt ett politiskt beslut är förskolan byggd i trä.

Förskolan ligger i Bäckaslövområdet där det tidigare låg militärbaracker. Arean är cirka 2 100 kvadratmeter och utemiljön knappt 5 000 kvadratmeter. Men söder om förskolan finns ett grönområde, som är fritt fram för barn och personal att använda.  

Information om vad som planeras i området Bäckaslövlänk till annan webbplats

Översiktsbild på förskolan Saga från framsidan. En vit byggnad med lekplats och bebyggelse (Växjö stad) i bakgrunden.

Översiktsbild från framsidan. Foto: Skymap

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2020