Pär Lagerkvistskolan och Pär Lagerkvist förskola 

Vi har byggt en ny förskola och skola i området Bergunda i västra delen av Växjö - Pär Lagerkvist förskola och Pär Lagerkvistskolan. Detta är Vöfabs största bygge hittills. Byggnaden är i två plan och den inrymmer Växjös största grundskola 1-9, förskoleklass och en förskola med tio avdelningar. Här finns plats för sammanlagt 1000 barn – 800 elever i skolan och 200 barn i förskolan. Byggnaden var nominerad till Växjö kommuns byggnadspris 2017.

Översiktbild på Pär Lagerkvistskolan och Pär Lagerkvists förskola

Översiktsbild på Pär Lagerkvistskolan

Vi har byggt enligt kraven i Miljöbyggnad och i december 2015 blev det klart att skolan fått certifieringen GULD.

Målet för bygget har varit att skapa en så optimal studiemiljö som möjligt, bland annat genom att lokalerna är särskilt ljudanpassade. Även säkerheten har prioriterats, skolan har både brandlarm och sprinkler.

Stommarna i förskoledelen och i sporthallen är i trä. Därmed klarade byggnaden kommunens mål när det gäller träbyggnation, som innebar att 25 procent av stommen är i trä.

Vi började bygga i april 2015 och blev klara två år senare. Förskolan flyttade in under april månad och skolan vid höstterminens start.

Den nya skolan ersätter Bergundaskolan, som ligger i området. Denna skola var i så dåligt skick att en bedömning gjordes att det var bättre att bygga nytt istället för att bygga om. Vi har sålt Bergundaskolan, som sedan har rivits för att ge plats åt bostäder. En annan orsak till bygget är att bostadsbyggandet kommer att öka i området, och då kommer behovet av skol- och förskoleplatser att bli större.

Under relaterade dokument här under hittar du mer information om bygget. I beskrivning av byggnationen kan du följa bygget från start till mål. 

Pär Lagerkvistskolan sett från innergården mot förskolan

Pär Lagerkvistskolan sett från innergården mot förskolan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019