Vikaholms förskola

Vikaholms förskola är vår första byggnad och även Växjö kommuns första som har fått certifieringen Miljöbyggnad nivå SILVER.

Baksidan av Vikaholms förskola med en inhängnad lekplats

Förskolan är på cirka 1 700 kvadratmeter och i två plan. Den innehåller åtta avdelningar, och är planerad för att kunna ta emot 160 barn. Vi börjde bygga i oktober 2013 och den stod klar i december 2014. 

Det är den första byggnad som vi byggt enligt kraven i miljöcertifieringen Miljöbyggnad. Det innebär kortfattat:

Energiförbrukning – lägre energiförbrukning än byggnormen (förskolans förbrukning 65 % lägre)

Inomhusklimat – gränsvärden för ljud, radon, ventilation och kvävedioxid ska klaras

Fuktsäkerhet – inte bygga in fukt och bygga fuktsäkert för framtiden

Temperatur – bästa möjliga inneklimat

Dagsljus – byggnaden ska få in tillräckligt med dagsljus

Legionella – vattnet ska uppfylla krav så att det inte finns risk för tillväxt av legionellabakterier

Material – miljövänliga material ska användas och dokumenteras

På förskolan har vi även installerat solceller, som producerar elenergi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018