Tillgänglighet

Vi vill att våra byggnader ska vara tillgängliga för alla. Vi har inventerat tillgängligheten i en stor del av våra fastigheter. Detta ligger sedan till grund vid om- och tillbyggnader.

Tre rullstolar som symboliserar att det är en plats för rullsstolsburna i en idrottshall.

Ibland finns det hinder, och för att hjälpa till inför ett besök i Vöfabs lokaler har vi inventerat och sammanställt tillgängligheten i några av våra mest besökta byggnader. Det finns nu publicerat i TD, Tillgänglighetsdatabasen, en nationell och internationell databas som beskriver tillgängligheten i byggnader.

Här finns information om tillgängligheten i husen, och i en del fall hur du tar dig fram till dem. Utgångspunkten är att med bilder, mått och uppgifter beskriva hur lokalen eller utemiljön ser ut.

Vöfabs tillgänglighetsguider kommer att försvinna från Tillgänglighetsdatabasen. Vi har därför sparat uppgifterna. De visas här nedan (öppnas som PDF).

Vi har också gjort en förteckning över hörslingor i Vöfabs fastigheter (öppnas som PDF).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020
Hållbarhet