Tillgänglighet

Vi vill att våra byggnader ska vara tillgängliga för alla. Vi har inventerat tillgängligheten i en stor del av våra fastigheter. Detta ligger sedan till grund vid om- och tillbyggnader.

Tre rullstolar som symboliserar att det är en plats för rullsstolsburna i en idrottshall.

Ibland finns det hinder, och för att hjälpa till inför ett besök i våra lokaler har vi inventerat och sammanställt tillgängligheten i några av våra mest besökta byggnader. Det finns nu publicerat i TD, Tillgänglighetsdatabasen, en nationell och internationell databas som beskriver tillgängligheten i byggnader.

Här finns information om tillgängligheten i byggnaderna och i en del fall hur du tar dig fram till dem. Utgångspunkten är att med bilder, mått och uppgifter beskriva hur lokalen eller utemiljön ser ut.

Vöfabs fastigheter som finns med i TD, Tillgänglighetsdatabasen:
Araby familjecenter
Araby Park Arena
Smålands museum
Teleborgshallen
Truppgymnastikhallen
Utvandrarnas hus
Värendsvallen
Växjö bibliotek
Växjö kommunhus
Växjö simhall
Växjö Teater
Växjö Tipshall

Vi har också gjort en förteckning över hörslingor (öppnas som PDF) i våra fastigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Hållbarhet