Tillgänglighet

Vi vill att våra byggnader ska vara tillgängliga för alla. Vi har inventerat tillgängligheten i en stor del av våra fastigheter. Detta ligger sedan till grund vid om- och tillbyggnader.

Tre rullstolar som symboliserar att det är en plats för rullsstolsburna i en idrottshall.

Ibland finns det hinder, och för att hjälpa till inför ett besök i Vöfabs lokaler har vi inventerat och sammanställt tillgängligheten i några av våra mest besökta byggnader. Det finns nu publicerat i TD, Tillgänglighetsdatabasen, en nationell och internationell databas som beskriver tillgängligheten i byggnader.

Här finns information om tillgängligheten i byggnaderna och i en del fall hur du tar dig fram till dem. Utgångspunkten är att med bilder, mått och uppgifter beskriva hur lokalen eller utemiljön ser ut.

I början av 2019 kommer Vöfabs tillgänglighetsguider att försvinna från Tillgänglighetsdatabasen. Vi har därför sparat uppgifterna. De visas här nedan (öppnas som PDF).

Vi har också gjort en förteckning över hörslingor i Vöfabs fastigheter (öppnas som PDF).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019
Hållbarhet