Miljönyckeltal

Vi tar fram miljönyckeltal för att jämföra med tidigare år och för att se hur vi ligger till i förhållande till våra uppsatta mål.

Vöfab_solrosor på Hovs förskola

Miljönyckeltal för Vöfab år 2016:

  • Minskning av energiförbrukning från 2010 (1): 16,2 %
  • Fjärrvärmeförbrukning (2): 108,0 kwh/m2
  • Förbrukning el för uppvärmning (2): 155,6 kwh/m2
  • Total elförbrukning (2): 59,8 kwh/m2
  • Oljeförbrukning: 0 m3
  • Egenproducerad energi: 395 MWh
  • Vattenförbrukning: 0,49 m3/m2
  • Yta, BRA (3): 314 830 m2
  • CO2-utsläpp transporter: drygt 20 ton

(1) För att beräkna energiminskning använder Vöfab sig av graddagskorrigerade siffror. Basåret korrigeras utifrån sålda och köpta fastigheter för att få en så korrekt besparing som möjligt.
(2) Verklig förbrukning. Total elförbrukning är den totala mängden el som förbrukas, både av Vöfab i drift och av hyresgästen i verksamheten.
(3) Bruksarea

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2017