Till innehållet

Vöfabs mångfaldsarbete

Vöfabs mål är att bemöta alla lika med förståelse och respekt för att vi är olika. Förståelse och respekt är ledord som är viktiga för oss i det dagliga arbetet. Det hjälper oss att ta hänsyn till den faktor som påverkar allra mest - människan.

En flagga med Vöfabs logotyp visas upp av två kvinnor i samband med Växjö Pride. Foto.

Vöfab stödjer Växjö Pride.

På Vöfab ska det vara en självklarhet att alla ska känna sig välkomna. Det gäller både vår personalstyrka och besökare i våra fastigheter. Vi behandlar alla lika och ger alla samma möjligheter oberoende av de sju diskrimineringsgrunderna eller andra egenskaper som har rättsligt skydd. Vi tar aktivt avstånd från all typ av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier som omnämns i diskrimineringslagen, och arbetar aktivt med att minimera risken att mångfald motverkas strukturellt i vår verksamhet.

Vårt mångfaldsarbete är en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter gäller för alla. Vi bidrar med våra olika egenskaper och förmågor, vilket skapar bättre förutsättningar för såväl den enskilda individen som för hela organisationen.  Mångfaldsplan

Vi har en mångfaldsplan, som vi följer upp och reviderar årligen. I den beslutar vi om olika aktiviteter som främjar mångfald.

Vill du veta mer om vårt mångfaldsarbete

Kontakta vårt mångfaldsombud Åse Holmgren.
Tel. 0470-432 59, e-post ase.holmgren@vofab.se 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2021