Till innehållet

Vöfabs miljöarbete

Vi jobbar aktivt och målinriktat med att minimera vår miljöpåverkan och valde 2007 att miljödiplomera företaget. Arbetet bedrivs både genom fysiska åtgärder och genom förändring av beteende. Vi jobbar även för att förenkla det dagliga miljöarbetet för våra hyresgäster och brukare.

Fyra stora prästkragar med omgivande växtlighet. Foto.

Att spara mer grönytor och växtlighet är en del i Vöfabs miljöarbete.

Vårt arbete styrs av vår uppförandekod, krav utifrån miljödiplomeringen och även av Växjö kommuns miljöprogram. Utifrån uppförandekoden har vi satt upp miljömål och tar årligen fram en detaljerad åtgärdsplan för att hela tiden minska vår påverkan. Vi beskriver föregående års arbete och resultat i en hållbarhetsredovisning, som finns under Relaterade dokument längre ner på sidan (öppnas som PDF).

Vi har identifierat åtta områden (energi, transporter, avfall, miljöskadliga ämnen, miljövänligt byggande, inköp, vatten och avlopp, vår arbetsplats) där vi har störst miljöpåverkan, och som vi arbetar aktivt inom. Inom energiområdet satsar vi på energioptimering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021