Till innehållet

Miljödiplomering

Vöfab är miljödiplomerat sedan 2007.

Logotyp för miljödiplomering med texten miljödiplom SVENSK MILJÖBAS.

Logotypen symboliserar att företaget är miljödiplomerat.

Genom vår miljödiplomering har vi kvalitetssäkrat vårt miljöarbete. Diplomeringen kräver en miniminivå på miljöarbetet men också att vi ständigt jobbar med förbättringar. Varje år får vi ansöka om en omdiplomering och företaget granskas av en utomstående revisor.

Miljödiplomeringen sker enligt Jönköpingsmodellen där vi arbetar med en miljöhandbok. I den beskriver vi vår verksamhet, vår miljöpåverkan, hur vi arbetar med att minimera miljöpåverkan och vad vi gjort under det gångna året.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete

Kontakta Erika Borginger, som är hållbarhets- och kvalitetsansvarig
Tel. 0470- 411 51
E-post: erika.borginger@vofab.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021