Till innehållet

Nyckeltal inom hållbarhet

Vi tar fram nyckeltal för att jämföra med tidigare år och för att se hur vi ligger till i förhållande till våra uppsatta mål.

En stor solros framför en gul husfasad (Hovs förskola). Foto.

Med våra nyckeltal kan vi följa upp hur vi uppnått våra mål.

Hållbarhetsnyckeltal för Vöfab år 2020:

  • Minskning av energiförbrukning från 2010 (1): 18,5 %
  • Egenproducerad energi: 525,6 MWh
  • Yta, BRA (2): 336 345 kvadratmeter
  • CO2-utsläpp transporter: 1,2 ton
  • Antal certiferade byggnader enligt miljöbyggnad: 4. Två preliminärt certifierade, och två verifierade
  • Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 5,2 %
  • Frisknärvaro: 44,44 %

(1) För att beräkna energiminskning använder Vöfab sig av graddagskorrigerade siffror. Basåret korrigeras utifrån sålda och köpta fastigheter för att få en så korrekt besparing som möjligt.
(2) Bruksarea

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021