Till innehållet

Flera olika yrken

Fastighetsförvaltning är ett lagarbete och vårt uppdrag är komplext. Därför finns ett stort antal yrkesroller inom företaget. Alla behövs - tillsammans kompletterar vi varandra.

En man och en kvinna tittar på en ritning på en datorskärm. Foto.

På Vöfab finns flera yrkeskategorier representerade.

Inom fastighetsservice ansvarar driftcheferna för sin personal och driften av fastigheterna. Ute på fältet jobbar fastighetsskötare och tekniker med att se till att allt fungerar på våra fastigheter. Vi har också en byggservicegrupp med snickare, plåtslagare och målare, som gör mindre jobb på våra egna hus.

På kontoret finns en enkonomienhet där våra ekonomiassistenter och controllers har hand om vår ekonomi och våra hyreskontrakt. En grupp med projektledare ansvarar för underhåll av våra fastigheter och byggen. Vi har också en stabsfunktion som ansvarar för områderna digitalisering, kvalitet, hållbarhet, HR och kommunikation.

Längst ner på sidan under relaterade dokument hittar du en broschyr där tre av våra medarbetare berättar om sina jobb och hur det är att jobba på Vöfab. 

Vi möter alla med respekt

Allt bemötande på Vöfab ska ske utifrån alla människors lika värde. Vi är professionella gentemot varandra, kunder och brukare och känns igen som en trygg arbetsgivare och hyresvärd. I din roll som representant för Vöfab lyssnar du aktivt på våra kunder och brukare och strävar efter att besvara och lösa deras problem, såväl enkla som de mer komplicerade. I din anställning på Vöfab ingår även att representera Växjö kommunkoncern.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021