Till innehållet

Vöfab erbjuder

Vi arbetar ständigt med att utveckla såväl vår verksamhet som våra medarbetare. Vi vill kunna rekrytera kompetens, ta vara på den och utveckla den. Var och en ska ha möjlighet att växa i sin roll.

En kvinnlig fastighetsskötare skruvar med en skruvmejsel vid handtaget på en dörr. Foto.

En del i fastighetsskötarens jobb är att se till att dörrarna fungerar.

Alla medarbetare har rätt till en säker och stimulerande arbetsmiljö som präglas av respekt och förtroende. Hälsa och säkerhet handlar om att förebygga olyckor och psykisk ohälsa samt medverka till en säker och trevlig arbetsmiljö.

Tillsammans bidrar vi med kompetens och engagemang för att uppnå Vöfabs vision och mål - vi är varandras arbetsmiljö.

Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera sitt yrkes- och privatliv.

Vårt syfte är att skapa miljöer för människor att växa i genom livet. Vi vill också att våra medarbetare ska växa som människor och trivas på jobbet. Därför strävar vi efter mångfald på arbetsplatsen och tycker det är viktigt med hållbarhetsarbete. Företaget är mångfaldcertifierat och miljödiplomerat.

Kort sagt, Vöfab erbjuder...

  • varierande och självständiga jobb
  • möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
  • delaktighet i spännande byggprojekt
  • att få vara med och bygga framtidens Växjö
  • bra arbetsmiljö
  • ett socialt gäng med god sammanhållning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2020