Araby Park Arena

Araby Park Arena i området Araby/Dalbo i Växjö är en flexibel anläggning i två plan med plats för idrottsutövning, teater, utställningar, konserter, föreläsningar – endast fantasin sätter gränser. 

Framsidan av Araby Park Arena och utemiljön vid entrén

Syftet med bygget var att skapa en plats där mötet mellan människor står i fokus. Arenan innehåller både en sporthall och en blackbox, vilket gör att idrott och kultur smälter samman till en mötesplats för alla.

Sporthallen är i fullskalemått, vilket innebär att alla sorters idrotter kan utövas. Det är en multiarena med läktare för 300 sittande och sammanlagt 500 åskådare. Tillgängligheten har stor prioritet. Vid varje omklädningsutrymme finns en toalett med dusch anpassad för personer med fuktionsnedsättning och centralt på läktaren finns platser för personer med nedsatt funktionsförmåga.

Intill byggnaden finns en fotbollsplan och andra aktivitetsytor. För att kunna utnyttja dem även när hallen inte är öppen, finns fyra omklädningsrum för utomhusidrott.

Blackboxen är en helsvart lokal som används i teatersammanhang, men som också kan utnyttjas till mycket annat.

Arenan är byggd med lågenergiprofil med ett energikrav på 25 procents lägre energiförbrukning än byggnormen för nybyggnation.

Materialen är valda för minimalt underhåll under fastighetens livstid och byggnaden är extremt välisolerad. Ventilation och belysning är behovsstyrd.

Säkerhetsfrågorna har också stor betydelse, både för människorna som vistas där och fastigheten. Här finns larm, passagesystem och belysning med sittplatser runt byggnaden.

Araby Park Arena var nominerad till Växjö kommuns byggnadspris 2011.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019
Om Vöfab