Till innehållet

Företaget

Vöfab äger och förvaltar cirka ett 130-tal fastigheter i varierande ålder och standard. I genomsnitt vistas cirka 30 000 människor i alla åldrar dagligen i våra fastigheter. Vårt syfte är därför att skapa miljöer för människor att växa i genom livet.

Barn med gula hjälmar och västar, som gräver i sand vid första spadtaget för bygget av Pär Lagerkvistskolan. Foto.

Barn tar det första spadtaget för bygget av Pär Lagerkvistskolan.

Vi har antagit en uppförandekod som ska vägleda organisationen och de anställda mot Vöfabs vision. Den ska också vara ett stöd om vi står inför ett etiskt dilemma. Längst ner under relaterade dokument kan du läsa vår uppförandekod.

Vår identitet

Vi är kunniga, trygga och ärliga fastighetsförvaltare som agerar i framkanten under byggandet av framtidens Växjö. Som kluriga samhällsbyggare vet vi att nyckeln till framgång är att få människor att trivas. Därför skapar vi miljöer där människor verkligen kan växa – genom hela livet.

Vårt uppdrag

Att tillsammans med verksamhetsansvariga, det vill säga våra hyresgäster, utvecklar vi miljöer som ökar Växjö kommuns attraktionskraft, skapar förutsättningar för fortsatt utveckling och bidrar till kommunens framgångar.

Affärsidé

Vöfab ska på ett hållbart sätt förvärva, äga, bebygga samt förvalta fastigheter och tomträtter för skola, idrott, kultur och kontor i första hand för Växjö kommuns verksamhet.

Vision

Vi skall vara ledande på verksamhetsmiljöer med offentligt uppdrag genom:

Framgångsrika verksamhetsmiljöer

Verksamhetsmiljö definieras som lokaler där det bedrivs verksamhet i. Lokalernas utformning kan påverka brukare och verksamhetens personal och deras leverans av tjänster eller produkter.

Optimal leverans

Vi levererar det som är beställt och överenskommet. Vi levererar i tid och inom budget. Varje krona ska användas på bästa möjliga sätt.

Unik kompetens

Vi ska kunna möta våra kunders behov och föreslå förbättringar. Vår personal är kunnig och utvecklas med tekniken och utifrån kundens krav och behov.

Starkt varumärke

Våra nyttjare och Växjös invånare ska känna till Vöfabs logotyp och motto. När de tänker på Vöfab ser de en kunnig, trygg och ärlig fastighetsförvaltare.

Långsiktig hållbarhet

Med hållbarhet menar vi att vår verksamhet och våra fastigheter byggs och drivs så att vi har en låg förbrukning av materiella resurser och i möjligaste mån undviker oönskade kemikalier, medarbetarna mår bra och trivs samt att upphandlingar sker med sociala krav och miljökrav. Ekonomisk tillväxt ska inte ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021