Till innehållet

Dataskyddsförordningen GDPR

Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter. På denna sida kan du läsa om de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. De personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i Dataskyddsförordningen GDPR.

Fem ben som går på stenplattor. Foto.

En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person exempelvis en bild.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer, den e-postadress eller en bild på dig.

Användning av personuppgifter

För att vi ska kunna utföra vårt arbete behöver vi behandla och spara olika personuppgifter, som kan inhämtas på olika sätt. Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig men ibland kan de även hämtas in från någon annan, till exempel Skatteverket. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för det aktuella ärendet, och om vi har en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara ett avtal eller gälla ett allmänt intresse. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig.

Personuppgiftsansvarig

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, Nygatan 34, 352 31 Växjö, 556087-6038, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som vi gör själva eller något annat företag gör på vårt uppdrag.

Kontakta Vöfab

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

På Vöfab är styrelsen personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att ringa 0470-418 00 eller skicka e-post till info@vofab.se.

Vi har ett kommungemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt och som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Klagomål på hantering av personuppgifter

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats..

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Mer information om dataskyddsförordningen finns även på Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2021