Grafisk profil

Vöfabs grafiska profil är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet att stärka företagets varumärke. Förenklat kan man säga att den grafiska profilen är hur vi som företag visas i färg och form. Vår profil är ansiktet utåt, som löper som en röd tråd genom exempelvis trycksaker, skyltar och annonser.

Vöfabs logotyp

Vår grafiska profil tydliggör för mottagaren att det är Vöfab som är avsändare. Den understödjer också det långsiktiga kommunikationsarbetet genom att förstärka igenkänningseffekten och varumärket som helhet.

Den grafiska profilen ska också se till att allt som produceras ser tydligt, professionellt och genomarbetat ut, vilket gör att trovärdigheten stärks.

I menyn nedan under relaterade dokument hittar du regler och exempel på hur du använder Vöfabs grafiska profil. De öppnas som PDF.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019