Till innehållet

Kamerabevakning

För att förebygga brott har Vöfab installerat övervakningskameror på ett flera fastigheter. Vi följer de lagar och regler som gäller i Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

Symbol för kamerabevakning, som sätts upp på Vöfabs fastigheter där vi har bevakning med kamera.

Symbolen för kamerabevakning sätts upp på Vöfabs fastigheter när vi har bevakning med kamera.

Bilderna sparas i 30 dagar och vi visar dem endast för polisen. Det sker i samband med att de begär ut bilderna vid misstanke om brott.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter (i detta fallet bilderna) behandlas, och ibland även rätt att få dem rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Hos oss är Vöfabs styrelse personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till oss. Det gör du enklast genom att ringa 0470-418 00 eller skicka e-post till info@vofab.se.

Vi har ett kommungemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Du kan kontakta ombudet genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021