Till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, står bakom webbplatsen vofab.se, och vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vofab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

En person skriver på en laptop

Vår ambition är att Vöfabs webbplats ska vara tillgänglig för alla.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla en hög nivå på tillgängligheten och att efterleva lagstiftningen när det gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på vofab.se. Vi har hjälpmedel för att underlätta för besökarna, bland annat kan du lyssna på innehållet. Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll som fångar upp många tillgänglighetsproblem före publicering.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vofab.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vofab.se eller ringa 0470-418 00. Du kan också använda vårt kontaktformulär. Svarstiden på e-post är normalt högst två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Större PDF-dokument som års-och hållbarhetsredovisningarna är inte helt tillgängliga. Kontakta oss om du istället önskar en tryckt version av års- och hållbarhetsredovisning 2019.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Delar av innehållet på webbplatsen är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats.. Det rör i första hand digital service från tredje part som inte har tagits fram av oss eller inte står under vår kontroll. Det gäller även PDF-dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, där innehållet inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av våra uppgifter.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget Bennani Consulting gjorde, i oktober 2018, en granskning av webbplatsen avseende teknisk tillgänglighet. Granskningsrapporten har sedan i huvudsak legat till grund för de fel och brister som vi rättat till.

Webbplatsen lanserades i november 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 december 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2021