Till innehållet

Vöfabs värdegrund

Vi har formulerat vår värdegrund i nio värdeord, och målet är att alla som arbetar på Vöfab har förståelse för och delar de grundläggande värderingarna.

Ett hus under byggnation, där grunden är klar och väggarna är på plats. Foto.

Ett hus under byggnation.

Värdeord

Värme - vi tänker på dem som vistas i våra fastigheter.

Glädje - här finns en positiv stämning med högt i tak.

Energi - fylld av kraft och framåtanda.

Tradition - vi är ingen dagslända utan står för kontinuitet.

Professionalism - en seriös organisation som tar sitt uppdrag på allvar.

Igenkänning - vi är en trygg hyresvärd att ha att göra med.

Miljö - vi arbetar hållbart för att stärka positionen som Växjö - Europas grönaste stad

Mänsklighet - i våra lokaler ska barn, föräldrar och personal känna sig trygga.

Nytänkande - ligger i framkant och driver utvecklingen.

Vöfabs uppförandekod

I värdegrunden finns de grundläggande värderingar som ska genomsyra Vöfabs verksamhet. Dessa kompletteras av vår identitet - hur vi är och agerar varje dag. Med hjälp av värdegrund och identitet skapas ett tydligt förhållningssätt som gäller både internt och externt gentemot våra kunder och brukare. Det är Vöfabs uppförandekod, som du hittar under relaterade dokument nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2021