Till innehållet

Avfall, återvinning, återbruk

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbete kring avfall, återvinning och återbruk. Vi strävar efter cirkularitet, där våra produkter återanvänds och/eller återvinns. Tillsammans för morgondagens Växjö.

Flera stora gröna behållare i ett miljörum. Foto.

Vöfab erbjuder flera fraktioner för sortering av avfall.

Avfall

Vid Vöfabs fastigheter har brukaren möjlighet att källsortera i fraktionerna matavfall, hushållsavfall, papper, kartong/wellpapp, glas, metall och plast. Det finns även batteriholkar.

Återbruk

Mängden restavfall behöver minska, och vi utvecklar vårt arbete med återbruk. Vi återbrukar inventarier och byggmaterial internt vid förändrad verksamhet och vid försäljning av fastigheter. Det kan exempelvis gälla lekredskap eller köksutrustning. Vi är även delaktiga i ett projekt som fokuserar på cirkulärt byggande och återbrukför inom byggprojekt.

Mer information om vårt samarbete med GodaHus Länk till annan webbplats.

Matavfallskvarnar

På Vöfabs fastigheter sorteras matavfallet. För att förbättra hanteringen av matavfallet och använda den som en resurs installerade vi 2002 den första stora avfallskvarnen i Växjö, på gymnasieskolan Teknikum. Vi har sedan fortsatt att installera kvarnar och idag finns det matavfallskvarnar i de flesta av våra skolkök.

Matresterna hämtas med slambil och transporteras till Sundets avloppsreningsverk. Där rötas avfallet och blir biogas. I Vöfabs fordonspark finns flera bilar som drivs med biogas, och därmed är cirkeln sluten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2022