Till innehållet

Biologisk mångfald

Vöfab jobbar för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen.

Bi pollinerar.

Biologisk mångfald handlar om att ha ett rikt växt- och djurliv, en bra blandning och variation mellan växter, djur och livsmiljöer.

Så gynnas den biologiska mångfalden i Växjö kommun

Mycket av arbetet med kommunens odlingar, träd, parker och skogar görs för att gynna den biologiska mångfalden. Planteringar i parker och krukor, arboretum med olika träd, gräsmattor som inte klipps kort, områden där ängsväxter sätts är bara några exempel på arbete för att gynna den biologiska mångfalden i kommunen.

Så arbetar Växjö kommun med biologisk mångfald. Länk till annan webbplats.

Projekt för biologisk mångfald

Vöfab ingår just nu i ett projekt som handlar om att öka den biologiska mångfalden genom att bygga fler fjärils- och bihotell. Vöfab erbjuder flera av sina hyresgäster (förskolor) att ingå i projektet genom att tillsammans med förskolebarnen bygga bihotell på sina utegårdar. Vöfab har som mål att det alltid ska finnas en plan för biologisk mångfald inför varje nytt byggprojekt.

Mer information om projektet Barn räddar bin Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2022