Till innehållet

Energiarbete

Vi arbetar gediget med att minimera och effektivisera energianvändningen i våra byggnader. Det sker genom olika insatser bland annat genom att installera energisnåla och smarta fastighetssystem samt ett långsiktigt arbete med byte till LED-belysning i våra hus.

En glödlampa och en elkontakt. Foto.

Vi har modern LED-belysning i de flesta av våra fastigheter.

Fossila bränslen

Vi värmer upp fastigheterna med fjärrvärme från energibolaget VEAB, som blev helt fossilbränslefritt 2019. Inköpt el är 100 procent från förnyelsebara energikällor, och utsläppen från transporterna är låga. Fordonen körs huvudsakligen på biogas, el och diesel, men motorvärmare, reservtankar och hybridfordonen förbrukar en del bensin och lite diesel vilket leder till att vi har låga men ändå ett viss utsläpp av CO2 årligen. 2021 släppte vår fordonspark ut 5,7 ton men körde närmare 25 000 mil.

Solcellsanläggningar

Vöfab arbetar långsiktigt med att producera förnybar elenergi, och använder solens energi genom att installera solcellsanläggningar.

Vi jobbar också med att göra våra brukare medvetna hur de själva aktivt kan arbeta för att minska sin användning av el.

Vöfab bygger lågenergihus

Östra Lugnet skola som byggdes 2008/2009 är Vöfabs första byggnad som är byggd som ett lågenergihus. 2011 byggde vi ytterligare två lågenergihus, förskolan Kometen och Araby Park Arena.

Sedan 2013 bygger vi enligt certifieringen miljöbyggnad, nivån SILVER, och har även valt att certifiera en del byggnader, vilket innebär att vi kvalitetssäkrar vårt hållbarhetsarbete.

Vi deltar i utvecklingsarbeten

Vöfab är aktiv medlem i föreningen, Goda Hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost Länk till annan webbplats., vars mål är att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen.

Vi är också en av aktörerna i ett treårigt EU-projekt, Diacess Länk till annan webbplats., som leds av Växjö kommun. Syftet med projektet är att utveckla smarta och hållbara lösningar för att möta och effektivisera kommunens utmaningar och behov. Vöfab deltar i delprojektet som avser smarta värmesystem.

Har du frågor kring vårt energiarbete kontakta

Bruno Birgersson
tel 0470-411 32
E-post: bruno.birgersson@vofab.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2022