Till innehållet

Hållbart byggande

Eftersom byggnader har en lång livslängd och en stor miljöpåverkan, från byggnation, genom brukande till framtida rivning, är det mycket viktigt att vi tar hänsyn till miljön redan i projekteringen. Vi strävar därför efter att bygga hållbart och välja material som ska påverka miljön så lite som möjligt.

Flygfoto över Pär Lagerkvistskolan. Flera byggnader som omsluter en innergård samt en sjö och växtlighet i bakgrunden.

Pär Lagerkvistskolan är Vöfabs första byggnad som certifierats enligt Miljöbyggnad, nivån GULD

Genom att vi arbetar med erkända standarder för hållbara byggnader skapar vi en god inomhusmiljö, energieffektiva hus och gör kemikaliesmarta materialval. Vi skapar förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna bedriva en hållbar verksamhet i våra fastigheter.

Vi bygger i trä

Växjö är en träbyggnadsstad och det stöttar vi. All vår nybyggnation projekteras sedan flera år tillbaka enligt standarden Miljöbyggnad, silvernivån och vi bygger enligt Växjö kommuns krav på träbyggnation. Genom att hålla fast vid standarden för miljöbyggnation bygger vi upp en kunskap hos medarbetarna samtidigt som vi levererar bra lokaler. Vi har också valt att certifiera en del byggnader, vilket innebär att vi kvalitetssäkrar vårt hållbarhetsarbete.

Vikaholms förskola

I december 2014 blev förskolan Vikaholm Vöfabs och Växjö kommuns första fastighet som certifierats. Mellan 2014-2018 var förskolan certfifierad enligt nivå SILVER. När verifieringen för certifieringen genomfördes 2018 var bedömningen att den materialloggbok som förts i projektet inte var tillräckligt utförlig. Vi har förtydligat kravspecifikationen gällande material, och när vi går över i förvaltningsfasen har vi valt att testa andra system för hantering av loggboken. Arbetet har bidragit till erfarenhet och lärdomar kopplat till olika certifieringar. 

Pär Lagerkvistskolan

I december 2015 fick Pär Lagerkvistskolan certifieringen GULD, och i november 2020 blev certifieringen verifierad. Skolan blev klar för inflyttning till höstterminens start 2017.

Förskolan Saga

Den tredje fastigheten som blivit certifierad är förskolan Saga, som stod klar i november 2017. Denna gång blev certiferingen enligt nivå SILVER. Certifieringen blev verifierad i december 2020.

Torparskolan

I september 2019 blev det klart att även om- och tillbyggnationen av Torparskolan fått certifieringen, nivå SILVER. Hela byggnationen blev klar hösten 2020.

Växjö stations- och kommunhus

Vöfabs mest omfattade byggnation hittills är Växjö stations- och kommunhus som stod klart i början av 2021. Kommunens anställda flyttade in i maj och stationen öppnade upp för allmänhet och resenärer i september. Byggnaden har en vacker trästomme, och är certifierad enligt Miljöbyggnad, nivå GULD.

Vallvikens förskola

Vallvikens förskola är byggd av korslimmat trä och enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. Den stod klar i maj 2019, och barnen flyttade in i början av juni. Förskolan vann Växjö kommuns träbyggnadspris 2020.

Förskolan Äventyret

Förskolan Äventyret tog hem kommunens byggnadspris 2021 och var även nominerad till Växjö kommuns träbyggnadspris.

Tre byggnader har under året blivit preliminärt certifierade enligt nivån silver. Det är förskolan Äventyret, Ulriksbergskolans idrottshall och Torpa förskola. Därmed har vi idag sju byggnader certifierade, varav två är verifierade.

Certifiering enligt Miljöbyggnad innebär kortfattat:

  • Energiförbrukning – lägre energiförbrukning än byggnormen
  • Inomhusklimat – gränsvärden för ljud, radon, ventilation och kvävedioxid ska klaras
  • Fuktsäkerhet – inte bygga in fukt och bygga fuktsäkert för framtiden
  • Temperatur – bästa möjliga inneklimat
  • Dagsljus – byggnaden ska få in tillräckligt med dagsljus
  • Legionella – vattnet ska uppfylla krav så att det inte finns risk för tillväxt av legionellabakterier
  • Material – miljövänliga material ska användas och dokumenteras

Mer information om Miljöbyggnad. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2022