Till innehållet

Förskolan Äventyret

På fastigheten Norrastugan 2 fanns sedan tidigare förskolan Äventyret. Den har vi nu rivit efter att vi byggt en ny och större förskola på samma fastighet.

En brun tvåvåningsbyggnad med gångar och människor framför samt skog runt om.

Nybyggnation av förskolan Äventyret. Illustration: LBE Arkitekt

Ytan på den nya förskolan är 1 280 kvadratmeter och den har plats att ta emot 80 barn. Det är en fördubbling mot den tidigare förskolan på samma plats. Runt förskolan finns stora naturområden, som barn och personal har tillgång till.

Vi har byggt i trä och enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER, och i mars månad 2021 uppnådde vi en certifiering. För att få en slutlig certifiering kommer vi, inom två år från att byggnaden tagits i drift, verifiera ansökan. 

Vi började bygga efter sommaren 2019 och förskolan blev inflyttningsklar ett år senare. Under hösten fortsatte vi med att ställa i ordning utemiljön.

Förskolan Äventyret färdigställd. En byggnad i två plan med träfasad och skog runt om. Foto.

Förskolan Äventyret färdigställd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021