Till innehållet

Förskolan Saga

Vi har byggt förskolan Saga i Bäckaslövområdet på söder i Växjö.

Översiktsbild av förskolan Saga. En vit byggnad med tillhörande lekplats och bebyggelse i bakgrunden (Växjö stad). Foto: Skymap.

Förskolan Saga från baksidan. Foto: Skymap

Vi började bygga i augusti 2016 och förskolan blev klar i november 2017. Den är i två våningsplan och inrymmer tio avdelningar med plats för 160 barn. Förskolan har ett tillagningskök, som även kan förse andra förskolor med mat.

Vi har byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå silver, och i september 2017 blev förskolan preliminärt certifierad enligt den nivån. I december 2020 blev certifieringen verifierad (certifieringsbevis nedan under Relaterade dokument). Förskolan är byggd i trä.

Förskolan ligger i Bäckaslövområdet där det tidigare låg militärbaracker. Arean är cirka 2 100 kvadratmeter och utemiljön knappt 5 000 kvadratmeter. Men söder om förskolan finns ett grönområde, som är fritt fram för barn och personal att använda.  

Information om vad som planeras i området Bäckaslöv Länk till annan webbplats.

Översiktsbild på förskolan Saga från framsidan. En vit byggnad med lekplats och bebyggelse (Växjö stad) i bakgrunden.

Översiktsbild från framsidan. Foto: Skymap

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021