Till innehållet

Pär Lagerkvistskolan och Pär Lagerkvist förskola 

Vi har byggt en ny förskola och skola i området Bergunda i västra delen av Växjö - Pär Lagerkvist förskola och Pär Lagerkvistskolan. Byggnaden är i två plan och den inrymmer Växjös största grundskola 1-9, förskoleklass och en förskola med tio avdelningar. Här finns plats för sammanlagt 1000 barn – 800 elever i skolan och 200 barn i förskolan. Byggnaden var nominerad till Växjö kommuns byggnadspris 2017.

Flygfoto över Pär Lagerkvistskolan. Flera byggnader som omsluter en innergård samt en sjö och träd i bakgrunden.

Översiktsbild på Pär Lagerkvistskolan.

Vi har byggt enligt kraven i Miljöbyggnad och i december 2015 blev det klart att skolan fått en preliminär certifiering, nivå GULD. I november 2020 blev certifieringen verifierad.

Målet för bygget har varit att skapa en så optimal studiemiljö som möjligt, bland annat genom att lokalerna är särskilt ljudanpassade. Även säkerheten har prioriterats, skolan har både brandlarm och sprinkler.

Stommarna i förskoledelen och i sporthallen är i trä. Därmed klarade byggnaden kommunens dåvarande mål när det gäller träbyggnation, som innebar att 25 procent av stommen är i trä.

Vi började bygga i april 2015 och blev klara två år senare. Förskolan flyttade in under april månad och skolan vid höstterminens start.

Bakgrund till byggnationen

Den nya skolan ersatte Bergundaskolan, som låg i området. Denna skola var i så dåligt skick att en bedömning gjordes att det var bättre att bygga nytt istället för att bygga om. Vi har sålt Bergundaskolan, som sedan har rivits och gett plats åt bostäder. En annan orsak till bygget är att bostadsbyggandet kommer att öka i området, och då kommer behovet av skol- och förskoleplatser att bli större. 

Pär Lagerkvistskolan. Huskroppar i olika färger samt en innergård med gräsmatta, träd och gångar i förgrunden. Foto.

Pär Lagerkvistskolan sett från innergården mot förskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021