Till innehållet

Vallvikens förskola

Vöfab har byggt en ny förskola på Välludden i stadsdelen Teleborg. Den fick namnet Vallvikens förskola.

Vallvikens förskola. En röd byggnad med träd och buskar. Foto.

Vallvikens förskola

Förskolan har plats för 80 barn fördelat på fem avdelningar. På tomten, som är naturmark, finns ytterligare en förskola, men förskolorna har separata angörings- och parkeringsytor.

Vi har byggt förskolan av korslimmat trä och enligt miljöcertifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER. Dock valde vi att inte certifiera byggnaden. Den stod klar i maj 2019, och barnen flyttade in i början av juni.

Förskolan vann Växjö kommuns träbyggnadspris 2020!

Motivering till priset:
Vallvikens förskola en mötesplats för våra allra yngsta med goda förutsättningar för harmoni, trivsamhet och lugn där trä genomsyrar byggnaden och därmed blir väldigt påtaglig för barnen. Trä präglar verksamheten, avdelningarna som fått namn efter träd; Kastanjen, Linden, Boken, Lönnen och Eken har alla fått vackra synliga innerväggar med KL-trästomme, trappor och inredningar i trä, stora fönster med fint ljusinsläpp, konst som integrerar naturen i huset och utsikt mot den fantastiska bevarade naturen i trädgården med anslutande ”trollskog”. Arkitekturen och den väl avvägda uppdelade och förskjutna volymen smälter väl in i den fina kultur- och naturmiljön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021