Till innehållet

Vikaholms förskola

Vikaholms förskola är vår första byggnad som vi byggt enligt kraven i miljöcertifieringen Miljöbyggnad.

Baksidan av Vikaholms förskola med en inhägnad lekplats.Byggnaden är i två plan och till största delen grå. Foto.

Vikaholms förskola

Förskolan är på cirka 1 700 kvadratmeter och i två plan. Den innehåller åtta avdelningar, och är planerad för att kunna ta emot 160 barn. Vi börjde bygga i oktober 2013 och den stod klar i december 2014. 

Det är den första byggnad som vi byggt enligt kraven i miljöcertifieringen Miljöbyggnad, och den certifierades enligt nivån SILVER.

Under 2018 var det dags för verifiering, vilket innebär en kontroll av att ställda krav i projekteringen blir uppfyllda i verkligheten. Men tyvärr blev bedömningen att den materialloggbok som förts i projektet inte var tillräckligt utförlig, och verifieringen gick därför inte igenom. Vi har gått igenom processen för certifiering och verifiering och kommit ut på andra sidan med en hel del erfarenhet och lärdom. Till nästkommande projekt har vi förtydligat kravspecifikationen som gäller material, och när vi går över i förvaltningsfasen har vi valt att testa andra system för hantering av loggboken.

På förskolan har vi installerat solceller, som producerar elenergi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2021