Dotterbolag

Vöfab har två helägda dotterbolag - Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB.

Vöfab-huset i höstskrud

Vöfab Parkering AB bildades för att det ska innehålla garagebyggnader och Vöfab Fastigheter AB för att ge möjlighet till att köpa och sälja fastigheter. I samband med försäljning och köp bildar fastighetsbolaget dotterdotterbolag.

Dotter- och dotterdotterbolagen har samma styrelse som Vöfab.

Längre ner på sidan under relaterade länkar hittar du dotterbolagens protokoll för året . De öppnas som PDF.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020