Ledningsgruppen

I Vöfabs ledningsgrupp ingår VD, enhetschefer och anställda i staben.

Ett antekningsblock och penna med en dator i bakgrunden

Vår ledningsgrupp

Christer Carlsson, VD
Tel. 0470-411 14

Erika Borginger, verksamhetsutvecklare
Tel. 0470-411 51

Eva Kjellberg, ekonomichef
Tel. 0470-411 93

Eva Thuvall, verksamhetsutvecklare - IT
Tel. 0470-411 56

Kari Ahlqvist, kommunikatör
Tel. 0470-411 96

Kim Granquist Alm, fastighetschef
Tel. 0470-411 30

Tony Söderena, projektchef
Tel. 0470-419 28

Åse Holmgren, HR-partner
Tel. 0470-432 59

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019