Ledningsgruppen

I Vöfabs ledningsgrupp ingår VD, våra enhetschefer och anställda i staben.

Ett antekningsblock och penna med en dator i bakgrunden

Vår ledningsgrupp

Christer Carlsson, VD
E-post: Christer.Carlsson@vofab.se, tel. 0470-411 14

Erika Borginger, hållbarhets- och kvalitetsansvarig
E-post: Erika.Borginger@vofab.se, tel. 0470-411 51

Eva Kjellberg, ekonomichef
E-post: Eva.Kjellberg@vofab.se, tel. 0470-411 93

Eva Thuvall, verksamhetsutvecklare - IT
E-post: Eva.Thuvall@vofab.se, tel. 0470-411 56

Kari Ahlqvist, kommunikatör
E-post: Kari.Ahlqvist@vofab.se, tel. 0470-411 96

Kim Granquist Alm, fastighetschef
E-post: Kim.GranquistAlm@vofab.se, tel. 0470-411 30

Tony Söderena, projektchef
E-post: Tony.Soderena@vofab.se, tel. 0470-419 28

Åse Holmgren, HR-partner
E-post: Ase.Holmgren@vofab.se, tel. 0470-432 59

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020