Styrelse

Vöfab är ett kommunägt fastighetsbolag och styrelsen är politiskt tillsatt. Samma styrelse är även tillsatt för Vöfabs dotterbolag.

En klubba till Vöfabs styrelsemöten

Ledamöter i Vöfabs styrelse

Pierre Wiberg (M), ordförande
E-post: Pierre.Wiberg@vaxjo.se, Tel. 070-557 11 39

Emelie Öberg (S), vice ordförande
E-post: Emelie.Oberg@vaxjo.se, tel. 073-672 86 00

Annika Stacke (L)
E-post: Annika.Stacke@vaxjo.se, tel. 076-022 09 29 

Cheryl Jones Fur (MP)
E-post: Cheryl.JonesFur@vaxjo.se, tel. 073-982 52 66

Edvin Sjöstrand (KD)
E-post: Edvin.Sjostrand@vaxjo.se

Kjell Olsson (S)
E-post: Kjell.Olsson@vaxjo.se

Åke Eriksson (S)
E-post: Ake.Eriksson@vaxjo.se

Ersättare

Lars-Evert Ekman (C)
E-post: lasse.ekman@gmail.com, tel. 070-377 11 71

Andreas Ekman (M)
E-post: Andreas.Ekman@vaxjo.se, tel. 072-224 37 47

Håkan Frizén (V)
E-post: Hakan.Frizen@vaxjo.se, tel. 070-608 11 27

Agna Beslija (S)
E-post: Agna.Beslija@vaxjo.se

Sammanträdesdagar 2018

Styrelsen sammanträder samtliga dagar kl 08.00 i Vöfab-huset.

24 januari, 14 februari, 21 mars, 11 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december

23 april årsstämma
 
Protokoll från årets styrelsemöten hittar du nedan under relaterade dokument. De öppnas som PDF. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2018