Styrelse

Vöfab är ett kommunägt fastighetsbolag och styrelsen är politiskt tillsatt. Samma styrelse är även tillsatt för Vöfabs dotterbolag.

En klubba till Vöfabs styrelsemöten

Ledamöter i Vöfabs styrelse

Patrik Åkesson (KD), ordförande
E-post: patrik.akesson@vaxjo.se, tel. 070-542 17 00

Ann-Kristin Lindquist (S), vice ordförande
E-post: ann-kristin.lindquist@vaxjo.se, tel. 0733-68 70 70

Björn Svensson (M)
E-post: bjorn.svensson@vaxjo.se

Stefan Bergström (L)
E-post: stefan.bergstrom@vaxjo.se

Mikael Svensson (MP)
E-post: mikael.svensson3@vaxjo.se

Kjell Olsson (S)
E-post: kjell.olsson@vaxjo.se

Olja Pekusic (S)
E-post: olja.pekusic@vaxjo.se

Ersättare

Bengt Wellermark (M)
E-post: bengt.wellermark@vaxjo.se

Claes Bromander (C)
E-post: claes.bromander@vaxjo.se

Åke Eriksson (S)
E-post: ake.eriksson@vaxjo.se

Håkan Frizén (V)
E-post: hakan.frizen@vaxjo.se

Sammanträdesdagar 2019

Styrelsen sammanträder samtliga dagar kl 08.00 i Vöfab-huset. Mötesdatum under 2019 är den 16 januari, 15 februari, 13 mars, 12 april, 17 maj, 14 juni, 29 augusti, 20 september, 11 oktober, 15 november och 13 december.

Årsstämma den 29 april.

Protokoll från årets styrelsemöten hittar du nedan under relaterade dokument. De öppnas som PDF. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2019