Våra enheter

Vöfabs fyra enheter ansvarar för olika områden inom företaget.

En snickare tittar på vattenpasset vid en ombyggnad i ett kök

Fastighetsservice är ansvarig för driften på våra fastigheter. Genom våra fastighetsskötare eller tekniker, som sköter servicen har vi en daglig kontakt med många av våra hyresgäster. Vi har även en energi- och inneklimatgrupp som jobbar med energioptimeringar i våra fastigheter.

Byggservice är en grupp hantverkare som gör mindre byggjobb på våra fastigheter.

Vår projektgrupp har hand om ny- och ombyggnationer. De följer hela byggprocessen från utredning och projektering till genomförandet av bygget och slutbesiktning. De ansvarar också för planering och upphandling av underhåll på våra fastigheter.

På företaget finns också en ekonomienhet med ansvar för ekonomi, hyreskontrakt och reception. En stab ansvarar för IT, verksamhetsutveckling, HR och kommunikation.

Längst ner på sidan under relaterade dokument kan du se vår organisation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2020