Vöfab har två helägda dotterbolag - Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter AB.

Vöfab Parkering AB bildades för att det ska innehålla garagebyggnader och Vöfab Fastigheter AB för att ge möjlighet till att köpa och sälja fastigheter. I samband med försäljning och köp bildar fastighetsbolaget dotterdotterbolag.

Dotter- och dotterdotterbolagen har samma styrelse som Vöfab, och styrelsemötena hålls i anslutning till Vöfabs möten.