Till innehållet

Ledningsgruppen

Vöfabs ledningsgrupp består av vd, enhetscheferna för ekonomi, fastighetsservice och projekt samt anställda i företagets stab.

Ett anteckningsblock och penna med en dator i bakgrunden. Foto.

På ledningsgruppens kontinuerliga möten skrivs minnesanteckningar.

Vöfabs ledningsgrupp

Niclas Ramström, vd

E-post: niclas.ramstrom@vofab.se, 0470-417 92

Kim Granquist Alm, fastighetschef

E-post: kim.granquistalm@vofab.se, 0470-411 30

Åse Nilsson, HR-konsult

E-post: ase.nilsson@vofab.se, 0470-432 59

Jesserina Flores, utvecklingschef

E-post: jesserina.flores@vofab.se, 0470-70 17 91

Henrik Vernersson, projektchef

E-post henrik.vernersson@vofab.se, 0470-70 17 85

Peter Thörnblad, ekonomichef

E-post: peter.thornblad@vaxjo.se, 0470-59 91 45

Frida Nielsen, kommunikatör

E-post: frida.nielsen@vaxjo.se, 0470-437 36

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2023