Till innehållet

Ledningsgruppen

Vöfabs ledningsgrupp består av vd, enhetscheferna för ekonomi, fastighetsservice och projekt samt anställda i företagets stab.

Ett anteckningsblock och penna med en dator i bakgrunden. Foto.

På ledningsgruppens kontinuerliga möten skrivs minnesanteckningar.

Vöfabs ledningsgrupp

Niclas Ramström, vd
E-post: niclas.ramstrom@vofab.se, tel. 0470-41792

Kim Granquist Alm, fastighetschef
E-post: kim.granquistalm@vofab.se, tel. 0470-411 30

Åse Holmgren, HR-partner
E-post: ase.holmgren@vofab.se, tel. 0470-432 59

Följande personer från staben deltar för rapport till ledninggruppen:

Ajdin Kurtovic, verksamhetsutvecklare digitalisering
E-post: ajdin.kurtovic@vofab.se, tel. 0470-411 56

Frank Andersson, fastighetsstrateg
E-post: frank.andersson@vofab.se, tel. 0470-432 76

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022