Till innehållet

Ledningsgruppen

Vöfabs ledningsgrupp består av vd, enhetscheferna för ekonomi, fastighetsservice och projekt samt anställda i företagets stab.

Ett anteckningsblock och penna med en dator i bakgrunden. Foto.

På ledningsgruppens kontinuerliga möten skrivs minnesanteckningar.

Vöfabs ledningsgrupp

Ajdin Kurtovic, verksamhetsutvecklare digitalisering
E-post: ajdin.kurtovic@vofab.se, tel. 0470-411 56

Christer Carlsson, VD
E-post: christer.carlsson@vofab.se, tel. 0470-411 14

Erika Borginger, hållbarhets- och kvalitetsansvarig
E-post: erika.borginger@vofab.se, tel. 0470-411 51

Eva Kjellberg, ekonomichef
E-post: eva.kjellberg@vofab.se, tel. 0470-411 93

Kari Ahlqvist, kommunikatör
E-post: kari.ahlqvist@vofab.se, tel. 0470-411 96

Kim Granquist Alm, fastighetschef
E-post: kim.granquistalm@vofab.se, tel. 0470-411 30

Tony Söderena, projektchef
E-post: tony.soderena@vofab.se, tel. 0470-419 28

Åse Holmgren, HR-partner
E-post: ase.holmgren@vofab.se, tel. 0470-432 59

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020