Ledamöter i Vöfabs styrelse

Ann-Kristin Lindquist, vice ordförande i Vöfabs styrelse. En kvinna med brunt hår och glasögon.

Lennart Adell Kind (MP), ordförande
E-post: lennart.adellkind@vaxjo.se

Ann-Kristin Lindquist, vice ordförande i Vöfabs styrelse. En kvinna med brunt hår och glasögon.

Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
E-post: hakan.frizen@vaxjo.se

Vöfabs ordförande Patrik Åkesson. En man med glasögon, kavaj och vit skjorta.

Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
E-post: gunnar.nordmark@vaxjo.se

Tony Lundstedt (S)
E-post: tony.lundstedt@vaxjo.se

Emelie Petersen (S)
E-post:

Patrik Åkesson (KD)
E-post: patrik.akesson@vaxjo.se

Christer Wånehed (M)
E-post: carlgostachrister.wanehed@vaxjo.se

Ersättare

Anders Westin (S)
E-post: anders.westin@vaxjo.se

Rose-Marie Holmqvist (S)
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Dan Boson (M)
E-post: dan.boson@vaxjo.se

Monica Lindfors (M)
E-post: monica.lindfors@vaxjo.se

Sammanträdesdagar 2024

Styrelsen sammanträder klockan 09.00 på något av Vöfabs kontor i Växjö.

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemötena.