Till innehållet

Våra enheter

Vöfabs fyra enheter ansvarar för olika områden inom företaget.

Fastighetsservice

Är ansvarig för driften på våra fastigheter. Genom våra fastighetsskötare eller tekniker, som sköter servicen har vi en daglig kontakt med många av våra hyresgäster. Här ingår även en energi- och inneklimatgrupp som jobbar med energioptimeringar i våra fastigheter.

Byggservice

Är en grupp hantverkare som gör mindre byggjobb på våra fastigheter.

Projektgruppen

Har hand om ny- och ombyggnationer. De följer hela byggprocessen från utredning och projektering till genomförandet av bygget och slutbesiktning. De ansvarar också för planering och upphandling av underhåll på våra fastigheter.

Ekonomienheten

Ansvarar för ekonomi, hyreskontrakt och reception.

Staben

Ansvarar för digitalisering, hållbarhet, kvalitet, HR och kommunikation.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2022