Till innehållet

Våra enheter

Vöfabs fyra enheter ansvarar för olika områden inom företaget.

En snickare pekar på vattenpasset i samband med en ombyggnad i ett kök. Foto.

Vår byggserviceenhet gör mindre ombyggnationer i Vöfabs fastigheter.

  • Fastighetsservice är ansvarig för driften på våra fastigheter. Genom våra fastighetsskötare eller tekniker, som sköter servicen har vi en daglig kontakt med många av våra hyresgäster. Här ingår även en energi- och inneklimatgrupp som jobbar med energioptimeringar i våra fastigheter.
  • Byggservice är en grupp hantverkare som gör mindre byggjobb på våra fastigheter.
  • Vår projektgrupp har hand om ny- och ombyggnationer. De följer hela byggprocessen från utredning och projektering till genomförandet av bygget och slutbesiktning. De ansvarar också för planering och upphandling av underhåll på våra fastigheter.
  • På företaget finns också en ekonomienhet med ansvar för ekonomi, hyreskontrakt och reception.
  • Vi har även en stab, som ansvarar för digitalisering, hållbarhet, kvalitet, HR och kommunikation.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021