Upphandlingar

För att underhålla, utveckla och bygga om och till våra fastigheter upphandlar vi entreprenader, tjänster och varor. Till höger annonserar vi de upphandlingar som är ute på anbud. Samtliga anbud skickas till vår adress Nygatan 34, 352 31 Växjö om inget annat anges.

En person håller i en penna och skriver i ett dokument

Vår verksamhet bedrivs med stort ansvar för ekonomi, personal och vår miljö. Det innebär att vi ställer krav på våra leverantörer, entreprenörer och konsulter i våra upphandlingar.

Vi tar avstånd från all form av mutor och korruption.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2018