Solcellsanläggning, förskolan Saga

Vi ska installera Vöfabs tionde solcellanläggning på förskolan Saga.

Solen lyser på en solcellsanläggning

Beskrivning: Entreprenaden omfattar en nyckelfärdig solcellsanläggning med toppeffekten 34 kW, som ska installeras på taket av förskolan Saga i Växjö.

Kontaktperson för information:
Mats Andersson, tel. 0470-411 18

Sista anbudsdag: 2019-03-04

Entreprenadtid: Entreprenaden kan påbörjas 2019-05-02, och skall vara färdigställd för slutbesiktning senast 2019-08-30.

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar hittar du här: Till Tendsignlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2019