Förskolan Äventyret

På fastigheten Norrastugan 2 finns idag förskolan Äventyret. Den kommer att rivas när vi byggt en ny större förskola på samma fastighet.

Nybyggnation av förskolan Äventyret. Illustration: LBE Arkitekt

Nybyggnation av förskolan Äventyret. Illustration: LBE Arkitekt

Den nya förskolan är projekterad att kunna ta emot 80 barn, och det kan ges möjlighet till att inrymma ytterligare fler. Det är en fördubbling mot nuvarande förskola.

Vi kommer starta upphandlingen i början av 2019 och om allt går enligt planerna börjar vi bygga till sommaren. Förskolan kommer då bli inflyttningsklar ett år senare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2018