Förskolan Äventyret

På fastigheten Norrastugan 2 finns idag förskolan Äventyret, som vi kommer att riva när vi byggt en ny större förskola på samma fastighet.

Nybyggnation av förskolan Äventyret. Illustration: LBE Arkitekt

Nybyggnation av förskolan Äventyret. Illustration: LBE Arkitekt

Ytan på den nya förskolan blir 1 280 kvadratmeter och den är projekterad att ta emot 80 barn. Det är en fördubbling mot nuvarande förskola. Vi bygger i trä och enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER, och vårt mål är att uppnå en certifiering.

Vi började bygga efter sommaren 2019 och att förskolan beräknas bli inflyttningsklar i oktober 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2020