Till innehållet

Förskolan Äventyret

På fastigheten Norrastugan 2 finns idag förskolan Äventyret, som vi kommer att riva när vi byggt en ny större förskola på samma fastighet.

En brun tvåvåningsbyggnad med gångar och människor framför samt skog runt om.

Nybyggnation av förskolan Äventyret. Illustration: LBE Arkitekt

Ytan på den nya förskolan blir 1 280 kvadratmeter och den är projekterad att ta emot 80 barn. Det är en fördubbling mot nuvarande förskola. Runt förskolan finns stora naturområden, som barn och personal har tillgång till.

Vi bygger i trä och enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå SILVER, och vårt mål är att uppnå en certifiering.

Vi började bygga efter sommaren 2019 och förskolan blev inflyttningsklar ett år senare. Under hösten fortsätter vi sedan med att ställa i ordning utemiljön.

Förskolan Äventyret färdigställd. En byggnad i två plan med träfasad och skog runt om. Foto.

Förskolan Äventyret färdigställd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020